AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Spotkanie w ARP

W dniu 12 października w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu miało miejsce spotkanie Prezesa IGCP z Dyrektorem Zarządzającym ds. Rozwoju Strategicznego Biura Analiz i Strategii wraz z zespołem. Omówiono możliwość współpracy Agencji z IGCP przy zaangażowaniu ARP w konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne wpisujące się transformację sektora. Wyrażono gotowość takiej współpracy a po podpisaniu stosownych porozumień członkowie IGCP zostaną poinformowani  propozycji konkretnych działań.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…