AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Spotkanie PGG z przedstawicielami ciepłownictwa

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się w Wiśle spotkanie władz Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych, będących partnerami umów wieloletnich na dostawę paliwa węglowego. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji PGG w związku z wdrażaniem mechanizmów restrukturyzacji sektora górniczego w Polsce i wpływu tego procesu na realizację w przyszłości dostaw węgla dla ciepłownictwa. W spotkaniu wziął udział Zarząd IGCP.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…