AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Spotkanie PGG z przedstawicielami ciepłownictwa

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się w Wiśle spotkanie władz Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych, będących partnerami umów wieloletnich na dostawę paliwa węglowego. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji PGG w związku z wdrażaniem mechanizmów restrukturyzacji sektora górniczego w Polsce i wpływu tego procesu na realizację w przyszłości dostaw węgla dla ciepłownictwa. W spotkaniu wziął udział Zarząd IGCP.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…