AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Spotkanie PGG z przedstawicielami ciepłownictwa

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się w Wiśle spotkanie władz Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych, będących partnerami umów wieloletnich na dostawę paliwa węglowego. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji PGG w związku z wdrażaniem mechanizmów restrukturyzacji sektora górniczego w Polsce i wpływu tego procesu na realizację w przyszłości dostaw węgla dla ciepłownictwa. W spotkaniu wziął udział Zarząd IGCP.

25.09.2019

Kongres Nowego Przemysłu

W październiku odbędzie się Kongres Nowego Przemysłu - od lat największe forum debaty o kondycji i perspektywach polskiego sektora energii i paliw. Wydarzenie o 17-letniej tradycji po raz pierwszy poszerza tak znacząco swój zakres tematyczny…

19.11.2019

Spotkania Zarządu IGCP w Brukseli

W dniach 11-12 listopada Zarząd IGCP odbył kilka spotkań, podczas których oprócz zaprezentowania polskiego sektora ciepłowniczego rozmawiano o aktualnych i istotnych dla całego środowiska zagadnieniach.