AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Spotkanie online w sprawie odpadów

W dniu 14 października w formule online odbyło się spotkanie kierownictw organizacji samorządowych działających w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, firmy Abrys oraz IGCP. W  spotkaniu wziął udział Prezes IGCP.  Omówiono szereg bieżących zagadnień, w tym podejście kilku państw członkowskich do Taksonomii, w kontekście możliwości wspierania środkami publicznymi inwestycji w ITPO. Bardzo ciekawym również okazał się dokument przyjęty w Austrii, na mocy którego w tym kraju ciepło z odpadów jest traktowane jako ciepło odpadowe.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…