AKTUALNOŚCI

21.09.2022

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rekompensat

W dniu 21 września odbyło się spotkanie konsultacyjne z członkami IGCP w sprawie uwarunkowań działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych pod rządami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu – zamieściliśmy  prezentację przygotowaną przez współpracującą z IGCP Kancelarię oraz poglądowy arkusz Excell, będący  naszą interpretacją idei ustawy dla sprawdzenia cen w przedsiębiorstwach pod kątem stosowania rekompensat.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z deklaracją MKiŚ, ministerstwo przedstawi arkusz rekomendowany do zastosowania w ramach realizacji przepisów ustawy.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…