AKTUALNOŚCI

20.07.2022

Spotkanie Grupy ds. FEnIKS

W dniu 14 lipca br.  odbyła się narada członków Grupy Roboczej ds. FEnIKS, na której omówione zostały zasadnicze założenia dla realizacji mechanizmów wsparcia inwestycyjnego, zawartych w tym programie. W ramach tego programu finansowane mają być inwestycje z sektora ciepłowniczego. W spotkaniu wzięli udział eksperci IGCP.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…