AKTUALNOŚCI

15.10.2022

Spotkanie GR PPCS

W dniach 6-7 października w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Programu Promocji Ciepła Systemowego. Podczas spotkania pracowano m.in. nad kampanią reklamową 20 stopni dla klimatu (obecnie realizowaną co pozwala na formułowanie pierwszych wniosków zarówno na jej dalszy przebieg jak i na przyszłość), magazynem ciepła systemowego oraz nad albumem o cieple. Album o cieple jest nowatorskim opracowaniem w skali całego kraju, który w sposób profesjonalny ale dedykowany uczniom szkół podstawowych opowiada nie tylko o cieple ale również przekazuje wiele wartościowych informacji o kierunkach rozwoju sektora, racjonalnych energetycznie  postawach konsumenckich, nowych technologiach czy przystępnie wyjaśnia działanie systemów ciepłowniczych. Dostępny  dla podmiotów uczestniczących w Programie Promocji album będzie również wartościowym materiałem edukacyjnym dla osób dorosłych, które nigdy nie musiały czy też nie były zainteresowane jednym z ważniejszych sektorów bezpośrednio wpływających na  jakość życia. W spotkaniu uczestniczył także Prezes IGCP. 

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…