AKTUALNOŚCI

15.10.2022

Spotkanie GR PPCS

W dniach 6-7 października w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Programu Promocji Ciepła Systemowego. Podczas spotkania pracowano m.in. nad kampanią reklamową 20 stopni dla klimatu (obecnie realizowaną co pozwala na formułowanie pierwszych wniosków zarówno na jej dalszy przebieg jak i na przyszłość), magazynem ciepła systemowego oraz nad albumem o cieple. Album o cieple jest nowatorskim opracowaniem w skali całego kraju, który w sposób profesjonalny ale dedykowany uczniom szkół podstawowych opowiada nie tylko o cieple ale również przekazuje wiele wartościowych informacji o kierunkach rozwoju sektora, racjonalnych energetycznie  postawach konsumenckich, nowych technologiach czy przystępnie wyjaśnia działanie systemów ciepłowniczych. Dostępny  dla podmiotów uczestniczących w Programie Promocji album będzie również wartościowym materiałem edukacyjnym dla osób dorosłych, które nigdy nie musiały czy też nie były zainteresowane jednym z ważniejszych sektorów bezpośrednio wpływających na  jakość życia. W spotkaniu uczestniczył także Prezes IGCP. 

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…