AKTUALNOŚCI

07.11.2022

Spotkanie Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

W dniu 27 października br. odbyło się IV spotkanie członków Społecznej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, którego przedmiotem była kwestia stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w bliskiej i dalszej perspektywie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…