AKTUALNOŚCI

07.11.2022

Spotkanie Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

W dniu 27 października br. odbyło się IV spotkanie członków Społecznej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, którego przedmiotem była kwestia stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w bliskiej i dalszej perspektywie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…