AKTUALNOŚCI

23.02.2022

Spotkania ws. energetycznego wykorzystania odpadów

W dniu 14.02 w formule online miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP wraz z ekspertem z kierownictwem organizacji branżowych: KIGO, PIGO, SPEO. Głównym tematem było merytoryczne przygotowanie się do spotkania MKiŚ z Ministrem Adamem Guibourgé-Czetwertyński.

  W dniu 17.02. w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie w ww. składzie poszerzone o udział Z-cy Prezesa NFOŚiGW Dominika Bąka. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili swoje stanowiska w trzech zagadnieniach: uznania ITPO za zgodnie z Taksonomią , uznania ciepła z odpadów za ciepło odpadowe oraz wyłączenia ITPO z ETS-u. Zwrócili się także z prośbą do ministra o działania na poziomie unijnym w tych sprawach i koordynację działań na poziomie krajowym. Uzgodniono formę roboczych kontaktów oraz przekazanie wsadu merytorycznego przygotowanego przez organizacje branżowe w zakresie Taksonomii oraz ETS-u. W sprawie ciepła odpadowego robocze kontakty będą prowadzone bezpośrednio z Departamentem Ciepłownictwa.

27.05.2023

Konferencja Tauron Ciepło

W dniach 15-16 maja br. w Szczawnicy, odbyła się cykliczna już po raz dziesiąty konferencja zorganizowana przez Tauron Ciepło, która jest dedykowana ich kluczowym odbiorcom ciepła. W konferencji, w której wzięło udział Kierownictwo firmy Tauron…

27.05.2023

XXVI Gazterm

W dniach 15-17 maja br., tradycyjnie w Międzyzdrojach, odbyła się XXVI edycja konferencji Gazterm, której tematem przewodnim był Nowy globalny porządek energetyczny. Szczególnie w kontekście sytuacji na rynku gazu. Ważnym elementem programu były kwestie wykorzystania…