AKTUALNOŚCI

23.02.2022

Spotkania ws. energetycznego wykorzystania odpadów

W dniu 14.02 w formule online miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP wraz z ekspertem z kierownictwem organizacji branżowych: KIGO, PIGO, SPEO. Głównym tematem było merytoryczne przygotowanie się do spotkania MKiŚ z Ministrem Adamem Guibourgé-Czetwertyński.

  W dniu 17.02. w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie w ww. składzie poszerzone o udział Z-cy Prezesa NFOŚiGW Dominika Bąka. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili swoje stanowiska w trzech zagadnieniach: uznania ITPO za zgodnie z Taksonomią , uznania ciepła z odpadów za ciepło odpadowe oraz wyłączenia ITPO z ETS-u. Zwrócili się także z prośbą do ministra o działania na poziomie unijnym w tych sprawach i koordynację działań na poziomie krajowym. Uzgodniono formę roboczych kontaktów oraz przekazanie wsadu merytorycznego przygotowanego przez organizacje branżowe w zakresie Taksonomii oraz ETS-u. W sprawie ciepła odpadowego robocze kontakty będą prowadzone bezpośrednio z Departamentem Ciepłownictwa.

16.09.2019

Laury Ciepłownictwa 2019

15 września podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.    W roku bieżącym Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach: …

14.04.2022

Spotkanie Grupy Roboczej PPCS

7.04, w formule online, odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Programu Promocji Ciepła Systemowego poświęcone przygotowaniu do debaty na konferencji Rynek Ciepła Systemowego 2020. Ponadto omawiano bieżące działania dotyczące prac nad przebudową strony internetowej marki oraz…