AKTUALNOŚCI

23.02.2022

Spotkania ws. energetycznego wykorzystania odpadów

W dniu 14.02 w formule online miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP wraz z ekspertem z kierownictwem organizacji branżowych: KIGO, PIGO, SPEO. Głównym tematem było merytoryczne przygotowanie się do spotkania MKiŚ z Ministrem Adamem Guibourgé-Czetwertyński.

  W dniu 17.02. w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie w ww. składzie poszerzone o udział Z-cy Prezesa NFOŚiGW Dominika Bąka. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili swoje stanowiska w trzech zagadnieniach: uznania ITPO za zgodnie z Taksonomią , uznania ciepła z odpadów za ciepło odpadowe oraz wyłączenia ITPO z ETS-u. Zwrócili się także z prośbą do ministra o działania na poziomie unijnym w tych sprawach i koordynację działań na poziomie krajowym. Uzgodniono formę roboczych kontaktów oraz przekazanie wsadu merytorycznego przygotowanego przez organizacje branżowe w zakresie Taksonomii oraz ETS-u. W sprawie ciepła odpadowego robocze kontakty będą prowadzone bezpośrednio z Departamentem Ciepłownictwa.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…