AKTUALNOŚCI

23.02.2022

Spotkania ws. energetycznego wykorzystania odpadów

W dniu 14.02 w formule online miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP wraz z ekspertem z kierownictwem organizacji branżowych: KIGO, PIGO, SPEO. Głównym tematem było merytoryczne przygotowanie się do spotkania MKiŚ z Ministrem Adamem Guibourgé-Czetwertyński.

  W dniu 17.02. w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie w ww. składzie poszerzone o udział Z-cy Prezesa NFOŚiGW Dominika Bąka. Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili swoje stanowiska w trzech zagadnieniach: uznania ITPO za zgodnie z Taksonomią , uznania ciepła z odpadów za ciepło odpadowe oraz wyłączenia ITPO z ETS-u. Zwrócili się także z prośbą do ministra o działania na poziomie unijnym w tych sprawach i koordynację działań na poziomie krajowym. Uzgodniono formę roboczych kontaktów oraz przekazanie wsadu merytorycznego przygotowanego przez organizacje branżowe w zakresie Taksonomii oraz ETS-u. W sprawie ciepła odpadowego robocze kontakty będą prowadzone bezpośrednio z Departamentem Ciepłownictwa.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…