AKTUALNOŚCI

20.02.2024

Spotkania w Belwederze

W dniu 15 lutego w Belwederze odbyło się się wspólne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego oraz Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem posiedzenia była m.in. kwestia zaopatrzenia wspólnot lokalnych w energię elektryczną oraz ciepło poprzez wykorzystanie przez samorządy technologii małych reaktorów jądrowych. Wśród zaproszonych gości zabierających głos w dyskusji byli m.in. Wiceminister Klimatu I Środowiska oraz Prezes IGCP.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…