AKTUALNOŚCI

27.12.2023

Spotkania Grup Roboczych Programu Rozwoju Ciepłownictwa

W dniach 20 i 21 grudnia br., w trybie zdalnym, odbyły się posiedzenia Grup Roboczych pracujących w ramach nowej inicjatywy Zarządu IGCP pod hasłem Program Rozwoju Ciepłownictwa. Eksperci biorący udział w pracach Grup pracowali w dwóch obszarach problemowych: taryfikacji i regulacji oraz efektywności energetycznej. Celem prac Grup jest wypracowanie w najbliższym czasie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących sektora ciepłowniczego możliwych do szybkiej implementacji w polskim prawodawstwie. W obradach obydwu Grup wziął udział Zarząd Izby.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…