AKTUALNOŚCI

27.10.2022

Solarne sieci ciepłownicze w Polsce i w Niemczech

 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie organizują 22 listopada br. konferencję online „Solarne sieci ciepłownicze w Polsce i w Niemczech”. Konferencja jest organizowana na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Klimatu. Celem konferencji jest przedstawienie i porównanie jak wyglądają rynki ciepłownicze i stosowane w sektorze technologie oze – głównie solarne w obu krajach. Podczas konferencji firmy niemieckie zaprezentują też najnowsze technologie solarne stosowane w sektorze ciepłowniczym. Konferencja ma charakter non-profit i jest bezpłatna dla szerokiego grona odbiorców.

W załączeniu Program konferencji  

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…