AKTUALNOŚCI

17.01.2023

Śniadanie prasowe w NFOŚiGW

11 stycznia br. w NFOŚiGW Prezes Zarządu IGCP Jacek Szymczak uczestniczył w śniadaniu prasowym, w trakcie którego przedstawione zostało podsumowanie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne.  Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 6 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2022 r., spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Jacek Szymczak w trakcie spotkania stwierdził, że jako Izba jesteśmy zdecydowanie za rozwojem tego typu instalacji. Dzięki nim możemy w ciepłownictwie zmniejszyć spalanie węgla o co najmniej 10 procent. Kryzys energetyczny pokazał, że nośniki kopalne są bardzo drogie i trudne do sprowadzania. Takie instalacje będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne.

27.05.2023

Konferencja Tauron Ciepło

W dniach 15-16 maja br. w Szczawnicy, odbyła się cykliczna już po raz dziesiąty konferencja zorganizowana przez Tauron Ciepło, która jest dedykowana ich kluczowym odbiorcom ciepła. W konferencji, w której wzięło udział Kierownictwo firmy Tauron…

27.05.2023

XXVI Gazterm

W dniach 15-17 maja br., tradycyjnie w Międzyzdrojach, odbyła się XXVI edycja konferencji Gazterm, której tematem przewodnim był Nowy globalny porządek energetyczny. Szczególnie w kontekście sytuacji na rynku gazu. Ważnym elementem programu były kwestie wykorzystania…