AKTUALNOŚCI

17.01.2023

Śniadanie prasowe w NFOŚiGW

11 stycznia br. w NFOŚiGW Prezes Zarządu IGCP Jacek Szymczak uczestniczył w śniadaniu prasowym, w trakcie którego przedstawione zostało podsumowanie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne.  Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 6 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2022 r., spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Jacek Szymczak w trakcie spotkania stwierdził, że jako Izba jesteśmy zdecydowanie za rozwojem tego typu instalacji. Dzięki nim możemy w ciepłownictwie zmniejszyć spalanie węgla o co najmniej 10 procent. Kryzys energetyczny pokazał, że nośniki kopalne są bardzo drogie i trudne do sprowadzania. Takie instalacje będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…