AKTUALNOŚCI

17.01.2023

Śniadanie prasowe w NFOŚiGW

11 stycznia br. w NFOŚiGW Prezes Zarządu IGCP Jacek Szymczak uczestniczył w śniadaniu prasowym, w trakcie którego przedstawione zostało podsumowanie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne.  Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 6 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2022 r., spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Jacek Szymczak w trakcie spotkania stwierdził, że jako Izba jesteśmy zdecydowanie za rozwojem tego typu instalacji. Dzięki nim możemy w ciepłownictwie zmniejszyć spalanie węgla o co najmniej 10 procent. Kryzys energetyczny pokazał, że nośniki kopalne są bardzo drogie i trudne do sprowadzania. Takie instalacje będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne.

02.02.2023

Ograniczenia prawne ograniczające możliwość szerokiego wykorzystania pomp ciepła dużych mocy w systemach ciepłowniczych

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, kierunki Polityki Energetycznej Polski do 2040, jak również obecna globalna sytuacja geopolityczna determinują pilne podjęcie działań w zakresie ukształtowania docelowego modelu prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło. Podmioty działające w…

02.02.2023

Posiedzenie Komisji Sejmowej ds. Energii i Klimatu

W dniu 25 stycznia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustawy wynika…