AKTUALNOŚCI

14.04.2022

Seminarium SAM

8.04 odbyło się, zorganizowane przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni we współpracy z Politechniką Gdańską w formule online, seminarium o tematyce  „Wykonalność podejścia SAM (Smart Asset Management) – w ciepłownictwie w Polsce”. W seminarium uczestniczył Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP, przedstawił prezentację „Integracja firm ciepłowniczych w Polsce”. Ponadto przedstawione zostały tematy: Podejście SAM w sprawie pilotażowej BSAM (Baltic Smart Asset Management) w Gdańsku; Mapa strat ciepła, zagadnienia eksploatacyjne i rozwiązywanie problemów w OPEC Gdynia.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…