AKTUALNOŚCI

14.04.2022

Seminarium SAM

8.04 odbyło się, zorganizowane przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni we współpracy z Politechniką Gdańską w formule online, seminarium o tematyce  „Wykonalność podejścia SAM (Smart Asset Management) – w ciepłownictwie w Polsce”. W seminarium uczestniczył Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP, przedstawił prezentację „Integracja firm ciepłowniczych w Polsce”. Ponadto przedstawione zostały tematy: Podejście SAM w sprawie pilotażowej BSAM (Baltic Smart Asset Management) w Gdańsku; Mapa strat ciepła, zagadnienia eksploatacyjne i rozwiązywanie problemów w OPEC Gdynia.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…