AKTUALNOŚCI

14.04.2022

Seminarium SAM

8.04 odbyło się, zorganizowane przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni we współpracy z Politechniką Gdańską w formule online, seminarium o tematyce  „Wykonalność podejścia SAM (Smart Asset Management) – w ciepłownictwie w Polsce”. W seminarium uczestniczył Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP, przedstawił prezentację „Integracja firm ciepłowniczych w Polsce”. Ponadto przedstawione zostały tematy: Podejście SAM w sprawie pilotażowej BSAM (Baltic Smart Asset Management) w Gdańsku; Mapa strat ciepła, zagadnienia eksploatacyjne i rozwiązywanie problemów w OPEC Gdynia.

16.10.2019

Jubileusz 35-lecia MPEC Przemyśl

W dniu 11 października br. świętowano w Przemyślu jubileusz 35-lecia istnienia przedsiębiorstwa. Uroczystości połączone były z krótkim seminarium merytorycznym, w którym przedstawiono między innymi koncepcję modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl i zakładane jej efekty. W…

14.07.2022

Dyskusja w sprawie modelu biznesowego ciepłownictwa

W dniu 6 lipca br., w siedzibie Forum Energii odbył się panel dyskusyjny na temat wniosków płynących z opracowania na temat nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie, sporządzonego przez Forum Energii.  Głównym motywem dyskusji były kierunki…