AKTUALNOŚCI

08.06.2022

Seminarium BGK w Lublinie

W dniu 1 czerwca br., w Lublinie odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne pt. "Transformacja i wyzwania branży ciepłowniczej w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej", zorganizowane przez Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z diagnozą stanu sektora ciepłowniczego ze strony BGK oraz w dyskusji omówić szerszy kontekst procesu transformacji ciepłownictwa. W spotkaniu i w dyskusji uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…