AKTUALNOŚCI

14.03.2023

Rynek Ciepła Systemowego w Lublinie – Jak współdziałać, by czerpać najwięcej korzyści

Jak ważna w kontekście wyzwań dla ciepłownictwa jest komunikacja z otoczeniem – rozmawialiśmy podczas konferencji „Rynek Ciepła Systemowego”, zorganizowanej w ubiegłym tygodniu w Lublinie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tematem przewodnim był zrównoważony rozwój ciepła systemowego i korzyści płynące z uczestnictwa w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Przykłady skutecznych rozwiązań w obliczu kryzysu energetycznego z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Programie zaprezentowała Teresa Stępniak-Romanek z LPEC Lublin. Spotkanie zwieńczyła debata z udziałem przedstawicieli firm dostawców ciepła systemowego na temat komunikacji i marketingu w kontekście rozwoju firmy – czyli jak współdziałać, by czerpać najwięcej korzyści. Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego” to cykliczne spotkanie przedstawicieli polskiego sektora ciepłowniczego, które już po raz dwunasty zorganizowała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Wydarzenie umożliwiło debatę przedstawicieli rynku ciepłowniczego w związku z wyzwaniami stojącymi przed branżą w obliczu transformacji energetycznej. Spotkanie rozpoczęły warsztaty „Zaprojektuj ciepło systemowe na nowo”, podczas których uczestnicy stworzyli swoistą „mapę drogową” dla ciepłownictwa. Tegoroczne spotkanie zdominował jednak temat regulacji sektora ciepłowniczego oraz debata z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki.  

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…