AKTUALNOŚCI

27.06.2019

Rozmowy Zarządu IGCP w Brukseli

Instytucje europejskie zaczynają nową kadencję. Parlament inicjuje prace w lipcu a Komisja Europejska – po ukonstytuowaniu nowego jej składu, późną jesienią. Jednak już dziś trwają prace nad dokumentami, które określą ramy brzegowe przyszłej polityki Brukseli – tak w odniesieniu do klimatu jak i energetyki i przemysłu, niezależnie od zmian politycznych, których kształt jest częściowo znany.

Wiadomo już, że koalicję Chadeków i Socjalistów (która rządziła w poprzedniej kadencji), uzupełnią Zieloni oraz Liberałowie z Alde. Co to oznacza w praktyce? Dalsze zacieśnienie polityki klimatycznej, dążenie do neutralności klimatycznej i wreszcie dyskusję o dalszej transformacji energetycznej.

Dlatego, zdając sobie sprawę, iż dołączenie do europejskiej dyskusji na jak najwcześniejszym etapie, stwarza szanse na zwrócenie uwagi także na nasze branżowe problemy, zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie odbywa cykl spotkań na zaproszenie poszczególnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej.   

I tak, 17 czerwca Zarząd Izby spotkał się z kierownictwem DG Clima. W jego pierwszej części omówiono charakterystykę i kondycję polskiego sektora ciepłowniczego, także na tle innych państw UE. Zwrócono szczególna uwagę na szereg wyzwań stojących przed branżą, szczególnie w kontekście, newralgicznych dla branży ciepłowniczej, licznymi inicjatywami zmierzającymi do zaostrzenia polityki klimatycznej Wspólnoty.

W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła zmian w polityce ETS, możliwości pozyskiwania środków finansowych dla ciepłownictwa, a także szeroko omawianej polityki neutralności emisyjnej UE do roku 2050 r.

Urzędnicy podkreślili, że doceniają wysiłki IGCP, której władze regularnie odbywają podróże do Brukseli spotykając się z przedstawicielami KE. Dzięki tej aktywności udało się uzyskać m.in. derogacje w ramach dyrektywy o średnich obiektach spalania, utrzymać część darmowych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa czy uniknąć trudnego do zaakceptowania dla ciepłowników zapisu o obowiązku przyłączania źródeł OZE do systemów ciepłowniczych w dyrektywie OZE.

Dziś działania IGCP skupiają się na monitorowaniu nowego, dużego pakietu legislacyjnego, który może mieć wpływ na cały sektor – długoterminowej strategii dla przemysłu. W ramach tego pakietu omawianych będzie szereg rozwiązań, łagodzących koszty tzw. transformacji energetycznej. Dlatego jest to najlepszy moment na zaznaczanie swojej obecności i zgłaszanie, na razie w formie ogólnej, własnych postulatów.    

W kolejnym tygodniu Zarząd Izby będzie kontynuował spotkania, tym razem z kierownictwem Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki. 

Ponadto podczas wizyty w Brukseli Prezes Jacek Szymczak i Wiceprezes Bogusław Regulski wzięli udział w konferencji EUSEW 2019. Popularny „Energy Week” był poświęcony odnawialnym źródłom energii i efektywności energetycznej w Europie. Podczas sesji organizowanych przez Komisję Europejską zainteresowane strony koncentrują się głównie na dyskusjach dotyczących zrównoważonej energetyki.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…