AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Rozmowy z PGG – problemy z zaopatrzeniem w węgiel

9.12 w siedzibie PGG w Katowicach odbyło się potkanie Zarządu Izby z wiceprezesem i trzema dyrektorami departamentów zajmujących się bezpośrednio współpracą z sektorem ciepłowniczym. Omawiano aktualną sytuacją z problemem dostaw węgla. Przedstawiciele PGG odnieśli się ze zrozumieniem i gotowością sukcesywnego rozwiązywania problemów, które leżą w ich kompetencjach. Istotną sprawą było również przedstawienie Zarządowi Izby informacji o planowanych nowych zasadach sprzedaży węgla, związanych z programem reorganizacji całego górnictwa, która musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Będzie to związane z wypowiadaniem dotychczasowych umów  długookresowych i zawieranie nowych. Uzgodniono, że komunikat w tej sprawie zostanie przedstawiony członkom Izby.

27.05.2023

Konferencja Tauron Ciepło

W dniach 15-16 maja br. w Szczawnicy, odbyła się cykliczna już po raz dziesiąty konferencja zorganizowana przez Tauron Ciepło, która jest dedykowana ich kluczowym odbiorcom ciepła. W konferencji, w której wzięło udział Kierownictwo firmy Tauron…

27.05.2023

XXVI Gazterm

W dniach 15-17 maja br., tradycyjnie w Międzyzdrojach, odbyła się XXVI edycja konferencji Gazterm, której tematem przewodnim był Nowy globalny porządek energetyczny. Szczególnie w kontekście sytuacji na rynku gazu. Ważnym elementem programu były kwestie wykorzystania…