AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Rozmowy z PGG – problemy z zaopatrzeniem w węgiel

9.12 w siedzibie PGG w Katowicach odbyło się potkanie Zarządu Izby z wiceprezesem i trzema dyrektorami departamentów zajmujących się bezpośrednio współpracą z sektorem ciepłowniczym. Omawiano aktualną sytuacją z problemem dostaw węgla. Przedstawiciele PGG odnieśli się ze zrozumieniem i gotowością sukcesywnego rozwiązywania problemów, które leżą w ich kompetencjach. Istotną sprawą było również przedstawienie Zarządowi Izby informacji o planowanych nowych zasadach sprzedaży węgla, związanych z programem reorganizacji całego górnictwa, która musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Będzie to związane z wypowiadaniem dotychczasowych umów  długookresowych i zawieranie nowych. Uzgodniono, że komunikat w tej sprawie zostanie przedstawiony członkom Izby.

14.04.2022

Seminarium SAM

8.04 odbyło się, zorganizowane przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni we współpracy z Politechniką Gdańską w formule online, seminarium o tematyce  „Wykonalność podejścia SAM (Smart Asset Management) – w ciepłownictwie w Polsce”. W seminarium…

24.09.2020

Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach zakończone

W Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyło się 24. Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tegoroczny temat wiodący to „Ciepłownictwo istotną częścią Zielonego Ładu”. Forum odbywało się w formule hybrydowej,…