Witaj

logowanie

AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Rozmowy z PGG – problemy z zaopatrzeniem w węgiel

9.12 w siedzibie PGG w Katowicach odbyło się potkanie Zarządu Izby z wiceprezesem i trzema dyrektorami departamentów zajmujących się bezpośrednio współpracą z sektorem ciepłowniczym. Omawiano aktualną sytuacją z problemem dostaw węgla. Przedstawiciele PGG odnieśli się ze zrozumieniem i gotowością sukcesywnego rozwiązywania problemów, które leżą w ich kompetencjach. Istotną sprawą było również przedstawienie Zarządowi Izby informacji o planowanych nowych zasadach sprzedaży węgla, związanych z programem reorganizacji całego górnictwa, która musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Będzie to związane z wypowiadaniem dotychczasowych umów  długookresowych i zawieranie nowych. Uzgodniono, że komunikat w tej sprawie zostanie przedstawiony członkom Izby.

02.10.2019

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. strategii ciepłownictwa

24 września odbyło się kolejne spotkanie członków Grupy roboczej ds. strategii ciepłownictwa, na którym omówione zostały dotychczasowe prace z obszaru ciepłownictwa niesystemowego oraz kwestie uwarunkowań związanych z realizacją celu zwiększenia ilości efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych.…
03.09.2019

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. strategii

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. strategii ciepłownictwa, które było kontynuacją dyskusji na temat roli i pozycji poszczególnych podmiotów ciepłowniczych na lokalnym rynku ciepła. Ze strony Izby Gospodarczej Ciepłownictwo…