AKTUALNOŚCI

21.01.2022

Rozmowy o przyszłości głębokiej geotermii

W dniu 11 stycznia br., w trybie telekonferencji odbyło się spotkanie w sprawie perspektyw wykorzystania w ciepłownictwie systemowym technologii geotermalnych, szczególnie tzw geotermii głębokiej. W wielkim uproszczeniu: pod tym pojęciem kryje się sposób wykorzystania ciepła ziemi do podgrzewania wody sieciowej, a nie jak w klasycznej geotermii wydobywanie wód geotermalnych do tego celu. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele NFOŚiGW, spółki Geotermia Polska, SEC Szczecin, który był inicjatorem tego spotkania, Urzędu Miasta Szczecin i Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W trakcie spotkania omówiono specyfikę tej technologii, jej przydatność dla ciepłownictwa systemowego oraz kwestie współfinansowania inwestycji w ten rodzaj technologii przez NFOŚiGW.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.