AKTUALNOŚCI

23.01.2024

Rada ds. Samorządu Terytorialnego o lokalnych ciepłowniach

Rada ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju, dyskutowała w czwartek (18.01.2024 r.) o sytuacji lokalnych ciepłowni w małych miastach oraz kierunkach działań na poziomie samorządowym i krajowym istotnych dla zabezpieczenia kluczowych potrzeb mieszkańców. W posiedzeniu Rady, na zaproszenie Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP, Izbę reprezentował wiceprezes Zarządu Bogusław Regulski.  (więcej)

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…