AKTUALNOŚCI

23.01.2024

Rada ds. Samorządu Terytorialnego o lokalnych ciepłowniach

Rada ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju, dyskutowała w czwartek (18.01.2024 r.) o sytuacji lokalnych ciepłowni w małych miastach oraz kierunkach działań na poziomie samorządowym i krajowym istotnych dla zabezpieczenia kluczowych potrzeb mieszkańców. W posiedzeniu Rady, na zaproszenie Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP, Izbę reprezentował wiceprezes Zarządu Bogusław Regulski.  (więcej)

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.