AKTUALNOŚCI

29.03.2023

Pożegnanie

Z przykrością informujemy, że 23 marca 2023 r. odszedł na wieczny spoczynek wielki przyjaciel i dobry duch sektora ciepłowniczego – Profesor Krzysztof Wojdyga.

Wieloletni nauczyciel akademicki. Przez wiele lat pełnił funkcje dziekana wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydziału Inżynierii Środowiska.  

Prowadził zajęcia z sieci ciepłowniczych, ciepłownictwa i materiałoznawstwa. W pracy badawczej zajmował się takimi zagadnieniami jak: racjonalizacja pracy systemów ciepłowniczych (źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne); wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych i przemysłowych oraz instalacji technologicznych w przemyśle, a także planowanie energetyczne na szczeblu krajowym i lokalnym oraz planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Pełnił funkcję wicedyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska PW.

Członek Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014.

Dla wielu osób był przykładem dobrego człowieka, dla nas był przede wszystkim wspaniałym mentorem, od którego mogliśmy się wiele nauczyć.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…