AKTUALNOŚCI

20.06.2024

Posiedzenie Zespołu Ekspertów Energetycznych NBP

W dniu 12 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie Ekspertów Energetycznych przy NBP na którym przeanalizowana została bieżąca i przyszła sytuacja na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W skład zespołu  wchodzi wiceprezes Bogusław Regulski, który uczestniczył w obradach prezentując branżę ciepłowniczą.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…