AKTUALNOŚCI

07.10.2022

Posiedzenie sejmowego Zespołu ds. energetyki

W dniu 28 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, które dotyczyło spraw związanych z rozwojem instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Posiedzenie prowadził poseł Grzegorz Matusiak. W trakcie spotkania dyskutowano kwestię trudności w obszarze organizacji procesów inwestycyjnych, z jakimi  borykają się chętni na stworzenie systemu odzysku energii z odpadów. Szczególnym obszarem są tutaj działania tzw. czynników społecznych i różnych organizacji, które hamują działania inwestorów. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…