AKTUALNOŚCI

22.12.2022

Posiedzenie Rady KIG

W dniu 15 grudnia br. odbyło się statutowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności KIG w roku 2022, sytuacja finansowa Izby i przedstawienie planów Izby na rok 2023. W posiedzeniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

02.02.2023

Ograniczenia prawne ograniczające możliwość szerokiego wykorzystania pomp ciepła dużych mocy w systemach ciepłowniczych

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, kierunki Polityki Energetycznej Polski do 2040, jak również obecna globalna sytuacja geopolityczna determinują pilne podjęcie działań w zakresie ukształtowania docelowego modelu prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło. Podmioty działające w…

02.02.2023

Posiedzenie Komisji Sejmowej ds. Energii i Klimatu

W dniu 25 stycznia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustawy wynika…