AKTUALNOŚCI

04.05.2022

Posiedzenie Rady Izby

25.04, w trybie zdalnym, odbyło się posiedzenie Rady Izby, ostatnie przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawił działalność od ostatniego posiedzenia Rady w marcu br. Przyjęto uchwały i wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku z działalności Izby w roku 2021,  udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Izby, przyjęcia planu finansowego na rok 2022. Rada przyjęła do wiadomości informacje Zarządu dotyczące zwołania Zgromadzeń OR oraz Walnego Zgromadzenia IGCP. Walne Zgromadzenie IGCP Zarząd postanowił zwołać na dzień 29 czerwca w Warszawie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…