AKTUALNOŚCI

23.01.2024

Posiedzenie Rady IGCP

W dniu 18 stycznia w Poznaniu, w siedzibie i na zaproszenie Veolia Energia Poznań S.A., odbyło się pierwsze w roku bieżącym posiedzenie Rady Izby. Program posiedzenia obejmował informacje nt. działalności Izby od poprzedniego posiedzenia Rady Izby, prognozy wykonania budżetu za 2023 r., przyjęcie przez Radę planu działalności i preliminarza budżetu na rok 2024. W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Jacek Szymczak.

  Po posiedzeniu, z udziałem kierownictwa VE Poznań oraz Dyrektor Zachodniego OT URE w Poznaniu, odbyła się dyskusja dotycząca dekarbonizacji w sektorze ciepłownictwa systemowego, połączona ze zwiedzaniem realizowanej właśnie w Poznaniu dużej inwestycji kogeneracyjnej.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.