AKTUALNOŚCI

23.01.2024

Posiedzenie Rady IGCP

W dniu 18 stycznia w Poznaniu, w siedzibie i na zaproszenie Veolia Energia Poznań S.A., odbyło się pierwsze w roku bieżącym posiedzenie Rady Izby. Program posiedzenia obejmował informacje nt. działalności Izby od poprzedniego posiedzenia Rady Izby, prognozy wykonania budżetu za 2023 r., przyjęcie przez Radę planu działalności i preliminarza budżetu na rok 2024. W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Jacek Szymczak.

  Po posiedzeniu, z udziałem kierownictwa VE Poznań oraz Dyrektor Zachodniego OT URE w Poznaniu, odbyła się dyskusja dotycząca dekarbonizacji w sektorze ciepłownictwa systemowego, połączona ze zwiedzaniem realizowanej właśnie w Poznaniu dużej inwestycji kogeneracyjnej.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…