AKTUALNOŚCI

19.04.2023

Posiedzenie Rady IGCP

17.04 w trybie hybrydowym, odbyło się posiedzenie Rady Izby, ostatnie przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawił działalność od ostatniego posiedzenia Rady w lutym br. Przyjęto uchwały i wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku z działalności Izby w roku 2022,  udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Izby, przyjęcia planu finansowego na rok 2023. Rada przyjęła do wiadomości informacje Zarządu dotyczące nowelizacji „Zasad  ustalania wysokości corocznej składki członkowskiej oraz terminów jej wnoszenia”, zwołania Zgromadzeń OR oraz Walnego Zgromadzenia IGCP. Walne Zgromadzenie IGCP Zarząd postanowił zwołać na dzień 28 czerwca w Warszawie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…