AKTUALNOŚCI

19.04.2023

Posiedzenie Rady IGCP

17.04 w trybie hybrydowym, odbyło się posiedzenie Rady Izby, ostatnie przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawił działalność od ostatniego posiedzenia Rady w lutym br. Przyjęto uchwały i wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku z działalności Izby w roku 2022,  udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Izby, przyjęcia planu finansowego na rok 2023. Rada przyjęła do wiadomości informacje Zarządu dotyczące nowelizacji „Zasad  ustalania wysokości corocznej składki członkowskiej oraz terminów jej wnoszenia”, zwołania Zgromadzeń OR oraz Walnego Zgromadzenia IGCP. Walne Zgromadzenie IGCP Zarząd postanowił zwołać na dzień 28 czerwca w Warszawie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…