AKTUALNOŚCI

19.04.2023

Posiedzenie Rady IGCP

17.04 w trybie hybrydowym, odbyło się posiedzenie Rady Izby, ostatnie przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawił działalność od ostatniego posiedzenia Rady w lutym br. Przyjęto uchwały i wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku z działalności Izby w roku 2022,  udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Izby, przyjęcia planu finansowego na rok 2023. Rada przyjęła do wiadomości informacje Zarządu dotyczące nowelizacji „Zasad  ustalania wysokości corocznej składki członkowskiej oraz terminów jej wnoszenia”, zwołania Zgromadzeń OR oraz Walnego Zgromadzenia IGCP. Walne Zgromadzenie IGCP Zarząd postanowił zwołać na dzień 28 czerwca w Warszawie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…