AKTUALNOŚCI

20.06.2024

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu

13 czerwca 2024r.  w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. W obradach Komisji uczestniczył Prezes Jacek Szymczak. Tematem posiedzenia było sprawozdanie Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju na temat programów inwestycyjnych w ciepłownictwie, w celu ograniczenia niskiej emisji.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…