AKTUALNOŚCI

20.06.2024

Posiedzenie Parlamentarnego ds. Ciepłownictwa

14 czerwca 2024 r. w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ciepłownictwa uczestniczył Prezes Jacek Szymczak.  W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele MKiŚ, NCBR, URE, NFOŚiGW, PTEZ. Tematyka posiedzenia: koncepcja dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego; realny potencjał produkcji biometanu w Polsce.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…