AKTUALNOŚCI

02.02.2023

Posiedzenie Komisji Sejmowej ds. Energii i Klimatu

W dniu 25 stycznia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustawy wynika z przyjęcia przez rząd nowego mechanizmu ochrony odbiorców ciepła systemowego, ograniczającego maksymalny wzrost cen ciepła wraz z usługą przesyłową do poziomu nie większego niż 40% w stosunku do poziomu z 30 września. W procesie przygotowawczym IGCP przekazała do MKiŚ swoje uwagi do projektu. W trakcie obrad Komisji udzielono poparcia tylko poprawkom zgłoszonym przez posła sprawozdawcę. W posiedzeniu Komisji wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…