AKTUALNOŚCI

28.02.2023

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy

W dniu 24 lutego br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej nr 3 Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce. Na spotkaniu podsumowano projekt Raportu Grupy, w którym określono zestawienie podstawowych barier wpływających na dostępność biomasy. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

29.03.2023

Spotkanie ws. podatku minimalnego

W dniu 24 marca br. odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli organizacji energetycznych, którego przedmiotem była kwestia regulacji prawnych dotyczących tzw. „podatku minimalnego”. Sprawa opodatkowania tym podatkiem podmiotów prowadzących działalność taryfowaną w obszarze szeroko pojętej  energetyki,…

29.03.2023

Spotkanie w MKiŚ ws. rozliczenia końcowego systemu rekompensat

W dniu 21 marca br., w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli IGCP i PTEZ z Departamentem Ciepłownictwa, którego przedmiotem było omówienie założeń do koniecznej do zrealizowania nowelizacji ustawy o rekompensatach w zakresie rozliczenia…