AKTUALNOŚCI

28.02.2023

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy

W dniu 24 lutego br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej nr 3 Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce. Na spotkaniu podsumowano projekt Raportu Grupy, w którym określono zestawienie podstawowych barier wpływających na dostępność biomasy. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…