AKTUALNOŚCI

28.02.2023

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy

W dniu 24 lutego br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej nr 3 Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce. Na spotkaniu podsumowano projekt Raportu Grupy, w którym określono zestawienie podstawowych barier wpływających na dostępność biomasy. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…