AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się posiedzenie członków Forum Ekspertów ds Energii przy Narodowym Banku Polskim. Tradycyjnie, przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej i przyszłej sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła i jej wpływu na wskaźniki makroekonomiczne ważne dla otoczenia gospodarczego i społecznego. W obradach brał udział wiceprezes Bogusław Regulski, który jest stałym członkiem Forum.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…