AKTUALNOŚCI

17.08.2022

PEC Radzyń Podlaski uruchomił kogenerację

W dniu 11 sierpnia br. odbyło się uroczyste uruchomienie instalacji kogeneracyjnej w PEC w Radzyniu Podlaskim. Nowe źródło ciepła i energii elektrycznej składa się z dwóch silników gazowych o mocy elektrycznej 0,6 MWe każdy. Instalacja będzie pracować w tzw. podstawie i pozwoli miedzy innymi na wyeliminowanie węgla z produkcji ciepła w lecie na potrzeby ciepłej wody użytkowej.  Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu inwestycyjnym działania 1.6.1. oraz pożyczki NFOŚiGW. W uroczystościach wziął udział wiceprezes Zarządu IGCP Bogusław Regulski.

13.06.2019

Programowanie nowej perspektywy finansowej 2021-27 dla ciepłownictwa

W dniu 26 kwietnia br. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał Zarządzenie w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027. Zgodnie z obowiązującą w funduszach Polityki Spójności zasadą partnerstwa w…

31.08.2022

Spotkanie z Prezesem URE

W dniu 26 sierpnia br., w siedzibie URE doszło do ważnego spotkania przedstawicieli IGCP oraz IGG z Prezesem URE. Ze strony IGCP w spotkaniu uczestniczył Zarząd, zaś branżę gazowniczą reprezentował Prezes IGG i jednocześnie wiceprezes…