AKTUALNOŚCI

07.11.2022

Ogólnopolska Konferencja – Rynki regulowane

24.10 na zaproszenie JM Rektora Akademii WSB Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Teoria i praktyki zarządzania obszarów energii, ciepła, wody i odpadów” .  Głównym celem naukowo-praktycznym konferencji jest pokazanie megatrendów i wyzwań stojących przez firmami w sektorze regulowanym dóbr publicznych (public goods) oraz propozycji zmian/rozwiązań w obszarach prawa, finansowania, zarządzania, mających zapewnić konkurencyjność tego sektora. W konferencji udział wzięli przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz nauki z dziedziny prawa, finansów i zarządzania, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie rynków regulowanych. Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Panelu dyskusyjnym – konkurencyjność na rynkach regulowanych.

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…