AKTUALNOŚCI

07.11.2022

Ogólnopolska Konferencja – Rynki regulowane

24.10 na zaproszenie JM Rektora Akademii WSB Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Teoria i praktyki zarządzania obszarów energii, ciepła, wody i odpadów” .  Głównym celem naukowo-praktycznym konferencji jest pokazanie megatrendów i wyzwań stojących przez firmami w sektorze regulowanym dóbr publicznych (public goods) oraz propozycji zmian/rozwiązań w obszarach prawa, finansowania, zarządzania, mających zapewnić konkurencyjność tego sektora. W konferencji udział wzięli przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz nauki z dziedziny prawa, finansów i zarządzania, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie rynków regulowanych. Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Panelu dyskusyjnym – konkurencyjność na rynkach regulowanych.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…