AKTUALNOŚCI

23.02.2022

Odwrócone wysłuchanie publiczne ws. FENiKS

W dniu 16 lutego br., w trybie telekonferencji. odbyło się odwrócone wysłuchanie publiczne na temat projektowanych w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy Europejskich na Energię, Klimat i Środowisko mechanizmów wsparcia inwestycyjnego. FEnEKIS  zawiera miedzy innymi ścieżki wsparcia dla ciepłownictwa i energetyki. Kluczowe obszary to efektywność energetyczna, wzrost udziału OZE. W spotkaniu wzięło udział ponad stu uczestników. Ze strony IGCP wiceprezes Bogusław Regulski.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…