AKTUALNOŚCI

14.09.2022

O energetyce w Belwederze

W dniu 8 września miało miejsce kolejne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju.

W posiedzeniu wziął także udział Prezes Jacek Szymczak, który w ramach jednej z  wprowadzających prezentacji przedstawił zagadnienia dotyczące wyzwań oraz propozycji rozwiązań dla Ciepłownictwa Systemowego oraz koniecznych działań zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym.

Prezentacja Ciepłownictwo Systemowe w PEP 2040 – funkcjonowanie sektora w warunkach kryzysu energetycznego oraz konieczność transformacji sektora, była podstawą do dyskusji jak i sformułowania wniosków dla Prezydenta RP.

10.07.2024

Spotkanie z BALTPOOL

W dniu 2 lipca br. Zarząd IGCP odbył spotkanie z przedstawicielem litewskiej, międzynarodowej giełdy biomasy BALTPOOL. W trakcie spotkania zaprezentowany został mechanizm działania tej giełdy, przez którą przepływa cały obrót biomasą w Litwie. Giełda jest…

27.06.2024

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się tradycyjna już wizyta polskich ciepłowników w Danii. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez duńska izbę ciepłownicza DBDH wraz z ambasada Królestwa Danii. Wizyty te mają na celu przekazywanie wiedzy,…