AKTUALNOŚCI

14.09.2022

O energetyce w Belwederze

W dniu 8 września miało miejsce kolejne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju.

W posiedzeniu wziął także udział Prezes Jacek Szymczak, który w ramach jednej z  wprowadzających prezentacji przedstawił zagadnienia dotyczące wyzwań oraz propozycji rozwiązań dla Ciepłownictwa Systemowego oraz koniecznych działań zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym.

Prezentacja Ciepłownictwo Systemowe w PEP 2040 – funkcjonowanie sektora w warunkach kryzysu energetycznego oraz konieczność transformacji sektora, była podstawą do dyskusji jak i sformułowania wniosków dla Prezydenta RP.

08.10.2020

Trwają rozmowy na temat sposobu zazielenienia ciepła

W dniu 2 października odbyła się telekonferencja na temat sposobu wsparcia działań sektora ciepłowniczego w zakresie wzrostu udziału ciepła z OZE. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Klimatu i było ono elementem pracy Zespołu ds. strategii dla ciepłownictwa.…

20.07.2022

Spotkanie Grupy ds. FEnIKS

W dniu 14 lipca br.  odbyła się narada członków Grupy Roboczej ds. FEnIKS, na której omówione zostały zasadnicze założenia dla realizacji mechanizmów wsparcia inwestycyjnego, zawartych w tym programie. W ramach tego programu finansowane mają być…