AKTUALNOŚCI

14.09.2022

O energetyce w Belwederze

W dniu 8 września miało miejsce kolejne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju.

W posiedzeniu wziął także udział Prezes Jacek Szymczak, który w ramach jednej z  wprowadzających prezentacji przedstawił zagadnienia dotyczące wyzwań oraz propozycji rozwiązań dla Ciepłownictwa Systemowego oraz koniecznych działań zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym.

Prezentacja Ciepłownictwo Systemowe w PEP 2040 – funkcjonowanie sektora w warunkach kryzysu energetycznego oraz konieczność transformacji sektora, była podstawą do dyskusji jak i sformułowania wniosków dla Prezydenta RP.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…