AKTUALNOŚCI

30.10.2023

Nowe władze IGCP

W zawiązku ze zmianami w Radzie Izby, obecni na posiedzeniu w dniu 24 października 2023 r. członkowie Rady, na podstawie § 22 ust. 6 Statutu, ze swego grona, wybrali:

Przewodniczącego Rady Izby – Pana Cezarego Arciszewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Policach; dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady

oraz Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Tomasza Wróbla – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.

Drugim Wiceprzewodniczącym Rady jest Pan Krzysztof Zamasz – członek Zarządu Veolia Energia Polska SA.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…