AKTUALNOŚCI

30.10.2023

Nowe władze IGCP

W zawiązku ze zmianami w Radzie Izby, obecni na posiedzeniu w dniu 24 października 2023 r. członkowie Rady, na podstawie § 22 ust. 6 Statutu, ze swego grona, wybrali:

Przewodniczącego Rady Izby – Pana Cezarego Arciszewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Policach; dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady

oraz Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Tomasza Wróbla – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.

Drugim Wiceprzewodniczącym Rady jest Pan Krzysztof Zamasz – członek Zarządu Veolia Energia Polska SA.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…