AKTUALNOŚCI

30.10.2023

Nowe władze IGCP

W zawiązku ze zmianami w Radzie Izby, obecni na posiedzeniu w dniu 24 października 2023 r. członkowie Rady, na podstawie § 22 ust. 6 Statutu, ze swego grona, wybrali:

Przewodniczącego Rady Izby – Pana Cezarego Arciszewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Policach; dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady

oraz Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Tomasza Wróbla – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.

Drugim Wiceprzewodniczącym Rady jest Pan Krzysztof Zamasz – członek Zarządu Veolia Energia Polska SA.

18.04.2024

„Mini ciepłownia geotermalna” w ECO Jelenia Góra

ECO Jelenia Góra zazielenia  ciepło systemowe. Lokalne możliwości geologiczne pozwoliły sięgnąć po ciepło geotermalne.

17.04.2024

Wsparcie dla ciepłownictwa Ukrainy

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energetyki Ukrainy zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozważenie możliwości udzielenie pomocy w rekonstrukcji zniszczonych przez Rosję elektrociepłowni na Ukrainie.…