AKTUALNOŚCI

03.08.2023

Nowa inwestycja w Siedlcach

W dniu 28 lipca br. w Przedsiębiorstwie Energetyczny Sp. z o.o. w Siedlcach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gazowej jednostki kogeneracyjnej o mocy około 8 MWe. Inwestycja finansowana jest z tzw. Funduszy Norweskich oraz dofinansowana będzie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…