AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Narada Zespołu MKiŚ ds. modelu rynku ciepła

W dniu 14 kwietnia br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ministerialnego ds. modelu funkcjonowania rynku ciepła. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ pan Piotr Sprzączak. Zasadniczym tematem tego spotkania była kwestia możliwości ograniczenia zużycia paliw w systemach ciepłowniczych jako narzędzie do utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Przedstawiciele IGCP i PTEZ omówili  potencjalne możliwości uzyskiwania oszczędności paliwa w produkcji ciepła wynikające z mechanizmów pracy sieci ciepłowniczych i potencjalnego wprowadzania różnych wariantów ograniczeń dostaw ciepła. Zwrócono uwagę na szereg ograniczeń legislacyjnych, które praktycznie uniemożliwiają racjonalność gospodarki ciepłem w systemach ciepłowniczych, czego przykładem może być sprawa ciągłości dostawy ciepłej wody użytkowej. Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest pilne znowelizowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

06.07.2022

Kongres Kogeneracji

W dniach 27-29 czerwca w Kazimierzu Dolnym odbył się III Kongres Kogeneracji zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Wzięło w nim udział około 200 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, świat nauki oraz szeroko rozumiany sektor…

31.10.2019

Konferencja na Islandii

W dniach 22-26 października na zaproszenie Ministerstwa Środowiska Zarząd IGCP, w ramach oficjalnej delegacji, wziął udział w międzynarodowej konferencji na Islandii. Tegoroczna konferencja Sustainable District Energy Conference 2019 zgromadziła ponad 200 uczestników, kilkunastu wystawców oraz…