AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Narada Zespołu MKiŚ ds. modelu rynku ciepła

W dniu 14 kwietnia br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ministerialnego ds. modelu funkcjonowania rynku ciepła. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ pan Piotr Sprzączak. Zasadniczym tematem tego spotkania była kwestia możliwości ograniczenia zużycia paliw w systemach ciepłowniczych jako narzędzie do utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Przedstawiciele IGCP i PTEZ omówili  potencjalne możliwości uzyskiwania oszczędności paliwa w produkcji ciepła wynikające z mechanizmów pracy sieci ciepłowniczych i potencjalnego wprowadzania różnych wariantów ograniczeń dostaw ciepła. Zwrócono uwagę na szereg ograniczeń legislacyjnych, które praktycznie uniemożliwiają racjonalność gospodarki ciepłem w systemach ciepłowniczych, czego przykładem może być sprawa ciągłości dostawy ciepłej wody użytkowej. Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest pilne znowelizowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…