AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Narada Zespołu MKiŚ ds. modelu rynku ciepła

W dniu 14 kwietnia br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ministerialnego ds. modelu funkcjonowania rynku ciepła. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ pan Piotr Sprzączak. Zasadniczym tematem tego spotkania była kwestia możliwości ograniczenia zużycia paliw w systemach ciepłowniczych jako narzędzie do utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Przedstawiciele IGCP i PTEZ omówili  potencjalne możliwości uzyskiwania oszczędności paliwa w produkcji ciepła wynikające z mechanizmów pracy sieci ciepłowniczych i potencjalnego wprowadzania różnych wariantów ograniczeń dostaw ciepła. Zwrócono uwagę na szereg ograniczeń legislacyjnych, które praktycznie uniemożliwiają racjonalność gospodarki ciepłem w systemach ciepłowniczych, czego przykładem może być sprawa ciągłości dostawy ciepłej wody użytkowej. Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest pilne znowelizowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

13.09.2023

XXVII FCP

W dniach 11 – 13 września 2023 r. w Międzyzdrojach odbyło się XXVII Forum Ciepłowników Polskich, którego hasło przewodnie to „Priorytety ciepłownictwa systemowego”. Forum to największe spotkanie naszej branży organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.…

12.09.2023

Laury Ciepłownictwa 2023

W dniu 5 września br. Komisja Wnioskująca – pod kierownictwem Przewodniczącego Pana Bogusława Regulskiego – zakończyła prace nad wytypowaniem kandydatów do dorocznej nagrody IGCP Laur Ciepłownictwa w kategorii „Laur dla wiodącego przedsiębiorstwa ciepłowniczego”. Jej członkowie,…