AKTUALNOŚCI

20.04.2022

Narada Zespołu MKiŚ ds. modelu rynku ciepła

W dniu 14 kwietnia br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ministerialnego ds. modelu funkcjonowania rynku ciepła. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ pan Piotr Sprzączak. Zasadniczym tematem tego spotkania była kwestia możliwości ograniczenia zużycia paliw w systemach ciepłowniczych jako narzędzie do utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Przedstawiciele IGCP i PTEZ omówili  potencjalne możliwości uzyskiwania oszczędności paliwa w produkcji ciepła wynikające z mechanizmów pracy sieci ciepłowniczych i potencjalnego wprowadzania różnych wariantów ograniczeń dostaw ciepła. Zwrócono uwagę na szereg ograniczeń legislacyjnych, które praktycznie uniemożliwiają racjonalność gospodarki ciepłem w systemach ciepłowniczych, czego przykładem może być sprawa ciągłości dostawy ciepłej wody użytkowej. Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest pilne znowelizowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…