AKTUALNOŚCI

20.02.2024

Narada ws. działania Rad Koordynacyjnych

W dniu 15 lutego br. w trybie videokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie omówienia mechanizmów działania Rad Koordynacyjnych – gremium działającego na podstawie ustawy o geodezji, na którym omawiane są i ustalone kwestie przebiegu infrastruktury liniowej na etapie jej projektowania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska geodetów, projektantów jak też gestorów różnych elementów infrastruktury. Ze strony IGCP w naradzie uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski. Generalnym wnioskiem ze spotkania jest konieczność zmian legislacyjnych zmierzających w kierunku wzmocnienia rangi Rad Koordynacyjnych w procesie inwestycyjnym.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…