AKTUALNOŚCI

24.11.2022

Narada członków Zespołu MKiŚ ds. biogazu

W dniach 14 i 15 listopada, w trybie zdalnym, odbyły się spotkania członków Grup Roboczych specjalnego Zespołu MKiŚ ds. biogazu. Tematem zasadniczym tych spotkań było omówienie założeń do systemu handlu uprawnieniami do emisji unikniętej, który miałby stać się narzędziem do wsparcia rozwoju instalacji biogazowych w Polsce. W spotkaniach wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…