AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Konsultacje2

W dniu 11 października w formule online odbyły się drugie konsultacje w sprawie szczegółowych rozwiązań przyjętych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Konsultacje przeprowadzili przedstawiciele Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Podczas spotkania w pogłębiony sposób prowadzący odnieśli się do obowiązków przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z ustawy oraz odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez członków IGCP po pierwszych konsultacjach. W konsultacjach wzięło udział 250 osób a spotkanie otworzył Prezes IGCP. Materiały po drugim spotkaniu są dostępne na stronie IGCP, w Dziale Baza wiedzy w zakładce Materiały konferencyjne – dostępnej po zalogowaniu.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.