AKTUALNOŚCI

10.03.2021

Konsultacje URE-IGCP w sprawie Wytycznych

W dniu 4 marca odbyła się telekonferencja ekspertów URE i IGCP w sprawie  modyfikacji pakietu Wytycznych Prezesa URE w sprawie kalkulacji taryf dla ciepła. IGCP, w ramach konsultacji wewnętrznych przeprowadzonych wśród członków Izby, przygotowała szereg propozycji modyfikacji zestawu dokumentów, które stanowią obecnie bazę niezbędną do procedowania wniosków taryfowych zgodnie z nowymi Wytycznymi.  

22.03.2020

Opinie Kancelarii Prawnej dotyczące kwarantanny

W załączeniu przesyłamy opinie prawne dotyczące dwóch grup zagadnień wynikających z wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii a dotyczących prawa pracy

27.04.2022

Spotkania w URE

W dniu 22 kwietnia Zarząd Izby odbył spotkanie w siedzibie URE z Prezesem oraz Panią Dyrektor  Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła i przedstawicielami PGG reprezentowanymi przez Wiceprezesa oraz dwóch dyrektorów odpowiedzialnych za handel węglem…