AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Kongres Kogeneracji

W dniach 27-29 czerwca w Kazimierzu Dolnym odbył się III Kongres Kogeneracji zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Wzięło w nim udział około 200 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, świat nauki oraz szeroko rozumiany sektor energetyczny. Dużo miejsca poświęcono przyszłości  sektora energetycznego i ciepłowniczego wobec wyzwań wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej oraz nadzwyczajnej sytuacji wywołanej agresją Rosji w Ukrainie. Izbę w Kongresie reprezentował Prezes Jacek Szymczak, który również wziął  udział w panelu dyskusyjnym Klimatyczny wymiar polityki miejskiej. Szeroką informację o Kongresie znajdziecie Państwo na stronie  www.ptez.com.pl

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…