AKTUALNOŚCI

07.10.2021

Kongres DISE

W dniach 29-30 września 2021 r. we Wrocławiu odbył się VII Kongres Energetyczny poświęcony kluczowym zagadnieniom dla sektora energii, a dziś już także i klimatu, którego ochrona zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem stała się celem nadrzędnym państw członkowskich UE. Debata kongresowa pozwala na podsumowanie osiągnięć polskiej energetyki w minionym roku oraz identyfikację wyzwań, które powinniśmy podjąć, by stać się liczącym się graczem w światowym „wyścigu” race to zero. Podczas tegorocznej VII edycji Kongresu podjęta została dyskusja wokół sector coupling (integracji sektorów), czyli nowej unijnej strategii koordynacji planowania i eksploatacji systemu energetycznego. Realizacja tej koncepcji jest wielkim wyzwaniem w dążeniu do efektywnej i głębokiej dekarbonizacji europejskiej gospodarki.

  W Kongresie Izbę reprezentował Prezes Zarządu Jacek Szymczak, który czynnie uczestniczył w panelu dyskusyjnym: Transformacja ciepłownictwa. Tematyka panelu to: Systemy efektywne energetycznie – rola kogeneracji; Rola elektrociepłowni w stabilizacji KSE i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego; Elektryfikacja ciepłownictwa; Zielone ciepło; Wykorzystanie ciepła odpadowego; Technologie magazynowania ciepła; Łączenie sektorów a ciepłownictwo; Sieć ciepłownicza jako źródło elastyczności systemów energetycznych, dynamiczna regulacja i zaawansowana kontrola.

16.12.2021

Wideokonferencja z URE ws. problemów z taryfikacją ciepła

10.12 w formule online odbyło się spotkanie merytoryczne Zarządu i ekspertów Izby z Prezesem URE i zespołem ds. ciepłownictwa URE. Omawiano praktykę zatwierdzania taryf wskazując zarówno na elementy pozytywne jak i te, które w opinii…

27.12.2019

Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu 19 grudnia w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie z udziałem kierownictwa Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, przedstawicieli URE, IGCP oraz PTEZ. Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości zmian w modelu i praktyce regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych.…