AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Konferencja RCS

W dniach 20-22 kwietnia odbyła się XI Konferencja Rynek Ciepła Systemowego w Lublinie. W ramach trzech głównych sesji przedstawiono i dyskutowano o Programie Promocji Ciepła Systemowego, obecnie jako narzędziu komunikacji kryzysowej w obliczu kryzysu paliwowego i jego skutków dla odbiorców ciepła. Dyskutowano o strategii dla ciepłownictwa i jej roli w pokonywaniu bieżących, bardzo poważnych wyzwań oraz w kontekście konieczności transformacji sektora. Dokładnie przeanalizowano regulacje sektora, w tym praktyki regulacyjne, model regulacji, doświadczenia przedsiębiorstw oraz propozycje zmian. W konferencji wzięli udział i prowadzili panele członkowie Zarządu IGCP.

03.12.2020

Stosowanie przepisów Prawa Pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

W związku z rozstrzyganym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zagadnieniem dotyczącym możliwości zastosowania art. 15x ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…

21.08.2019

Robocze spotkanie Grupy ds. strategii ciepłownictwa

W dniu 13 -ego sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. strategii rozwoju ciepłownictwa, pracującej w ramach specjalnego Zespołu powołanego przez Ministra Energii. Tematem spotkania była kwestia efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych, analizowanej pod…