AKTUALNOŚCI

27.06.2024

Konferencja OSE Gdańsk

W dniach 17 – 18 czerwca 2024 r. w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024, poświęcona polityce energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Podczas Szczytu odbyło się osiem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny, strategii rozwoju największych operatorów na polskim rynku, stanu zaawansowania projektów jądrowych, nowych rozwiązań na rynku gazy i energii, bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, ciepłownictwa oraz offshore i onshore. W Panelu 4 poświęconym ,,Nowym ramom prawnym dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji’’ moderowanym przez Mariusza Marszałkowskiego – Redaktora Naczelnego, Polon.pl., w dyskusji uczestniczyli: Wojciech Folejewski – Prezes Zarządu, OPEC Sp. z o.o. w Gdyni; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, SEC Sp. z o.o. w Szczecinie; Robert Mania – Prezes Zarządu, MEC Sp. z o.o. w Koszalinie; Janusz Starościk – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP; Beata Zięba – Główna specjalistka ds. technicznych, Port Czystej Energii. Uczestnicy panelu podkreślali konieczność ciągłego podnoszenia jakości usług, współpracy ze wszystkimi interesariuszami odpowiedzialnymi za usługi dla mieszkańców, konieczności niezbędnych inwestycji podnoszących bezawaryjność, trwałość i efektywność instalacji oraz elastyczność w wachlarzu świadczonych usług.  Omówiono także konieczność zazielenienia ciepłownictwa poprzez wprowadzenie projektów integrujących różne podmioty na rynku.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…