AKTUALNOŚCI

30.11.2022

Konferencja na temat ciepłownictwa solarnego

W dniu 22 listopada br., w trybie webinaru, odbyła się konferencja na temat ciepłownictwa solarnego, która zorganizowana została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy czynnej współpracy IGCP. W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników, w tym spora grupa członków naszej Izby. Wśród prelegentów wystąpił wiceprezes Bogusław Regulski z prezentacją na temat wyzwań i potencjału ciepłownictwa systemowego w Polsce.

02.02.2023

Ograniczenia prawne ograniczające możliwość szerokiego wykorzystania pomp ciepła dużych mocy w systemach ciepłowniczych

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, kierunki Polityki Energetycznej Polski do 2040, jak również obecna globalna sytuacja geopolityczna determinują pilne podjęcie działań w zakresie ukształtowania docelowego modelu prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło. Podmioty działające w…

02.02.2023

Posiedzenie Komisji Sejmowej ds. Energii i Klimatu

W dniu 25 stycznia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustawy wynika…