AKTUALNOŚCI

30.11.2022

Konferencja na temat ciepłownictwa solarnego

W dniu 22 listopada br., w trybie webinaru, odbyła się konferencja na temat ciepłownictwa solarnego, która zorganizowana została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy czynnej współpracy IGCP. W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników, w tym spora grupa członków naszej Izby. Wśród prelegentów wystąpił wiceprezes Bogusław Regulski z prezentacją na temat wyzwań i potencjału ciepłownictwa systemowego w Polsce.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…