AKTUALNOŚCI

07.10.2022

Konferencja Dekarbonizacja ciepłownictwa

W dniu 27 września br. odbyła się internetowa konferencja Dekarbonizacja ciepłownictwa, zorganizowana przez Danfoss Poland. Program konferencji obejmował prezentacje na temat działań podmiotów ciepłowniczych w kierunku zmniejszenia udziału paliw kopalnych w strukturze nośników energii wykorzystywanych w ciepłownictwie systemowym. Prezentację na temat kierunków transformacji ciepłownictwa, wynikających z najnowszej polityki energetycznej UE, przedstawił wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…