AKTUALNOŚCI

07.10.2022

Konferencja Dekarbonizacja ciepłownictwa

W dniu 27 września br. odbyła się internetowa konferencja Dekarbonizacja ciepłownictwa, zorganizowana przez Danfoss Poland. Program konferencji obejmował prezentacje na temat działań podmiotów ciepłowniczych w kierunku zmniejszenia udziału paliw kopalnych w strukturze nośników energii wykorzystywanych w ciepłownictwie systemowym. Prezentację na temat kierunków transformacji ciepłownictwa, wynikających z najnowszej polityki energetycznej UE, przedstawił wiceprezes Bogusław Regulski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…