AKTUALNOŚCI

16.04.2024

Konferencja ciepłownicza w Senacie RP

W dniu 10 kwietnia br., w siedzibie Senatu RP odbyła się bardzo ważna i ciekawa konferencja poświęcona problemom sektora ciepłowniczego.

 
Konferencja, dzięki wcześniejszym działaniom Izby, została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Michała Kamińskiego i przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatora Waldemara Pawlaka.

 
Prezentacje problemowe dotyczące sektora ciepłowniczego zostały przedstawione przez przedstawicieli IGCP: Prezesa Jacka Szymczaka oraz panię Małgorzatę Niestępską – Prezesa spółki Elektrociepłownia Ciechanów oraz pana Tomasza Surmę – Veolia Energia Polska.

 
W konferencji „Ciepłownictwo przyszłości”, w której uczestniczyło liczne grono przedstawicieli naszego samorządu, debatowano na temat transformacji ciepłownictwa systemowego. Wskazywano na potencjał tej branży – m.in. na wdrażane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nowoczesne technologie – a także na bariery w jej rozwoju.

  Na stronie Senatu zamieszczona jest relacja z debaty.  

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…