AKTUALNOŚCI

11.10.2023

Kolejna wizyta DBDH w Polsce

W dniach 3 – 5 października br. odbyła się kolejna edycja District Heating Road Show, organizowana corocznie przez Ambasadę Danii i Danish Board of District Heating, przy współudziale Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Goście z Danii odwiedzili w tym roku: MPEC Kielce, MPEC Kraków i PEC Gliwice. W tych trzech lokalizacjach odbyły się bardzo ciekawe spotkania, na których oprócz prezentacji takich firma jak:  Added Values, Broen, DEVCOO, FENNAGY, HELLIAC, Kamstrup, Kingspan/Logstor przedstawione zostały przedsiębiorstwa ciepłownicze – gospodarze spotkań oraz zaproszeni goście. Ze strony IGCP w wizytach tych uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…